توضیحاتی مفید و ارزنده درباره محصولات

مقالات ما

The Hikvision CCTV is suitable for installation and use of parking

چه دوربین مداربسته هایک ویژن برای نصب و استفاده پارکینگ مناسب میباشد

یکی از دقدقه های که ما با آن مواجه هستیم در زمان نصب و یا در زمان استفاده محل دید مناسب از پارکینگ میباشد،و نصب هرنوع دوربین مداربسته.

در صورتی که از هر نوع برند دوربین و یا دوربین مداربسته هایک ویژن استفاده میکنیم باید در نظر بگیرید در یک پارکینگ به علت وجود ستون و یا پا گرد و یا رمپ موجود در برخی از ساختمانها و یا پارکینگ ها باید به درستی زاویه بندی دید دوربین رو در نظر بگیریم.

ادامه مطلب

What is a Hi-Vision CCTV ELS and what is its use

قابلیت ELS دوربین مداربسته هایک ویژن چیست و چه کاربردی دارد

در زمان استفاده و مشاهده تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن و یا هرنوع برند دیگری امکان دارد تصویر شما زیاد شفاف نباشد و مقداری تار باشد که دلایل خاص خود رو دارد.

امکان دارد در زمان نصب دوربین مداربسته هایک ویژن دوربین مقداری لرزش داشته باشد در صورت وجود باد یا باران و یا وسیله نقلیه سنگین و یا مناسب نبودن اتصال به دیوار

ادامه مطلب

فروش انواع دستگاه ضبط کننده Hikvision

راهنمای خرید دستگاه ضبط کننده هایک ویژن تحت شبکه

ما برای اینکه بتوانیم بهترین کیفیت در تصویر رو داشته باشیم باید دوربینی رو انتخاب کنیم تا در تمام طول روز وشب تصویر مد نظر با معیارهای ما رو داشته باشد واین دوربین مداربسته که در پروژه و یا مکانی که ما از آن استفاده میکنیم نیز باید همواره از خرید دستگاه ضبط کننده هایک ویژن تحت شبکه استفاده کنیم که دارای قدرت پردازش بالا باشد و متناسب با دوربین مداربسته به کار رفته نیز باشد

ادامه مطلب

Purchasing Guide Choosing a Hikvision CCTV Resolution in a CCTV System

راهنمای انتخاب رزولیشن دوربین مداربسته هایک ویژن در یک سامانه مداربسته

یکی از دغدغهای تکنسین های فنی در زمان استفاده از دوربین مداربسته هایک ویژن و یا رزولیشن دوربین مداربسته در برند های متفاوت و نصب در زمان نصب چا نمایی دوربین میباشد که در چه شرایط و مکانی نصب و استفاده شود.

ادامه مطلب

Sale of CCTV under Hay Vision Network

منظور از دوال استریم در دوربین مداربسته هایک ویژن چیست

به طور کلی هر دوربین مداربسته هایک ویژن دو جریان تصویری رو برای دستگاه ضبط کننده تصاویر ارسال میکند.

و با مفهوم دوال استریم در دوربین مداربسته هایک ویژن در ادامه آشنا میشویم ولی ابتدا باید با مفهوم استریم آشنا شویم.

ادامه مطلب

Sell all kinds of Haycision CCTV camera

چگونه تصویر برداری با دوربین مداربسته هایک ویژن رو با نور کم افزایش دهیم

بیشتر حوادث نشان میدهد در طول شب و در زمانی اتفاق می افتد که نور کم باشد.

اما چطور میتوانیم افزایش تصویر برداری با نور کم در دوربین مداربسته رو داشته باشیم.

ز ببرای هر نوع دوربین مداربسته بسیار حائز اهمیت است که توسط شرکت ها و یا برند ها معروف تولید میشوند نمونه تصویر روز آن با نمونه تصویر همان دوربین در شب  بسیار اهمیت دارد

ادامه مطلب

مقالات ما

وبلاگ

The Hikvision CCTV is suitable for installation and use of parking

چه دوربین مداربسته هایک ویژن برای نصب و استفاده پارکینگ مناسب میباشد

یکی از دقدقه های که ما با آن مواجه هستیم در زمان نصب و یا در زمان استفاده محل دید مناسب از پارکینگ میباشد،و نصب هرنوع دوربین مداربسته.

در صورتی که از هر نوع برند دوربین و یا دوربین مداربسته هایک ویژن استفاده میکنیم باید در نظر بگیرید در یک پارکینگ به علت وجود ستون و یا پا گرد و یا رمپ موجود در برخی از ساختمانها و یا پارکینگ ها باید به درستی زاویه بندی دید دوربین رو در نظر بگیریم.

ادامه مطلب

What is a Hi-Vision CCTV ELS and what is its use

قابلیت ELS دوربین مداربسته هایک ویژن چیست و چه کاربردی دارد

در زمان استفاده و مشاهده تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن و یا هرنوع برند دیگری امکان دارد تصویر شما زیاد شفاف نباشد و مقداری تار باشد که دلایل خاص خود رو دارد.

امکان دارد در زمان نصب دوربین مداربسته هایک ویژن دوربین مقداری لرزش داشته باشد در صورت وجود باد یا باران و یا وسیله نقلیه سنگین و یا مناسب نبودن اتصال به دیوار

ادامه مطلب

فروش انواع دستگاه ضبط کننده Hikvision

راهنمای خرید دستگاه ضبط کننده هایک ویژن تحت شبکه

ما برای اینکه بتوانیم بهترین کیفیت در تصویر رو داشته باشیم باید دوربینی رو انتخاب کنیم تا در تمام طول روز وشب تصویر مد نظر با معیارهای ما رو داشته باشد واین دوربین مداربسته که در پروژه و یا مکانی که ما از آن استفاده میکنیم نیز باید همواره از خرید دستگاه ضبط کننده هایک ویژن تحت شبکه استفاده کنیم که دارای قدرت پردازش بالا باشد و متناسب با دوربین مداربسته به کار رفته نیز باشد

ادامه مطلب

مقالات ما

وبلاگ با تصاویر کوچک

The Hikvision CCTV is suitable for installation and use of parking

چه دوربین مداربسته هایک ویژن برای نصب و استفاده پارکینگ مناسب میباشد

یکی از دقدقه های که ما با آن مواجه هستیم در زمان نصب و یا در زمان استفاده محل دید مناسب از پارکینگ میباشد،و نصب هرنوع دوربین مداربسته.

در صورتی که از هر نوع برند دوربین و یا دوربین مداربسته هایک ویژن استفاده میکنیم باید در نظر بگیرید در یک پارکینگ به علت وجود ستون و یا پا گرد و یا رمپ موجود در برخی از ساختمانها و یا پارکینگ ها باید به درستی زاویه بندی دید دوربین رو در نظر بگیریم.

ادامه مطلب

What is a Hi-Vision CCTV ELS and what is its use

قابلیت ELS دوربین مداربسته هایک ویژن چیست و چه کاربردی دارد

در زمان استفاده و مشاهده تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن و یا هرنوع برند دیگری امکان دارد تصویر شما زیاد شفاف نباشد و مقداری تار باشد که دلایل خاص خود رو دارد.

امکان دارد در زمان نصب دوربین مداربسته هایک ویژن دوربین مقداری لرزش داشته باشد در صورت وجود باد یا باران و یا وسیله نقلیه سنگین و یا مناسب نبودن اتصال به دیوار

ادامه مطلب

فروش انواع دستگاه ضبط کننده Hikvision

راهنمای خرید دستگاه ضبط کننده هایک ویژن تحت شبکه

ما برای اینکه بتوانیم بهترین کیفیت در تصویر رو داشته باشیم باید دوربینی رو انتخاب کنیم تا در تمام طول روز وشب تصویر مد نظر با معیارهای ما رو داشته باشد واین دوربین مداربسته که در پروژه و یا مکانی که ما از آن استفاده میکنیم نیز باید همواره از خرید دستگاه ضبط کننده هایک ویژن تحت شبکه استفاده کنیم که دارای قدرت پردازش بالا باشد و متناسب با دوربین مداربسته به کار رفته نیز باشد

ادامه مطلب

فروشگاه آفرید کالا

وبلاگ های برگزیده

The Hikvision CCTV is suitable for installation and use of parking

چه دوربین مداربسته هایک ویژن برای نصب و استفاده پارکینگ مناسب میباشد

یکی از دقدقه های که ما با آن مواجه هستیم در زمان نصب و یا در زمان استفاده محل دید مناسب از پارکینگ میباشد،و نصب هرنوع دوربین مداربسته.

در صورتی که از هر نوع برند دوربین و یا دوربین مداربسته هایک ویژن استفاده میکنیم باید در نظر بگیرید در یک پارکینگ به علت وجود ستون و یا پا گرد و یا رمپ موجود در برخی از ساختمانها و یا پارکینگ ها باید به درستی زاویه بندی دید دوربین رو در نظر بگیریم.

ادامه مطلب

What is a Hi-Vision CCTV ELS and what is its use

قابلیت ELS دوربین مداربسته هایک ویژن چیست و چه کاربردی دارد

در زمان استفاده و مشاهده تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن و یا هرنوع برند دیگری امکان دارد تصویر شما زیاد شفاف نباشد و مقداری تار باشد که دلایل خاص خود رو دارد.

امکان دارد در زمان نصب دوربین مداربسته هایک ویژن دوربین مقداری لرزش داشته باشد در صورت وجود باد یا باران و یا وسیله نقلیه سنگین و یا مناسب نبودن اتصال به دیوار

ادامه مطلب

فروش انواع دستگاه ضبط کننده Hikvision

راهنمای خرید دستگاه ضبط کننده هایک ویژن تحت شبکه

ما برای اینکه بتوانیم بهترین کیفیت در تصویر رو داشته باشیم باید دوربینی رو انتخاب کنیم تا در تمام طول روز وشب تصویر مد نظر با معیارهای ما رو داشته باشد واین دوربین مداربسته که در پروژه و یا مکانی که ما از آن استفاده میکنیم نیز باید همواره از خرید دستگاه ضبط کننده هایک ویژن تحت شبکه استفاده کنیم که دارای قدرت پردازش بالا باشد و متناسب با دوربین مداربسته به کار رفته نیز باشد

ادامه مطلب

Purchasing Guide Choosing a Hikvision CCTV Resolution in a CCTV System

راهنمای انتخاب رزولیشن دوربین مداربسته هایک ویژن در یک سامانه مداربسته

یکی از دغدغهای تکنسین های فنی در زمان استفاده از دوربین مداربسته هایک ویژن و یا رزولیشن دوربین مداربسته در برند های متفاوت و نصب در زمان نصب چا نمایی دوربین میباشد که در چه شرایط و مکانی نصب و استفاده شود.

ادامه مطلب

مقالات ما

وبلاگ های جذاب

دوربین مداربسته, دوربین مداربسته ip

چه دوربین مداربسته هایک ویژن برای نصب و استفاده پارکینگ مناسب میباشد

The Hikvision CCTV is suitable for installation and use of parking

یکی از دقدقه های که ما با آن مواجه هستیم در زمان نصب و یا در زمان استفاده محل دید مناسب از پارکینگ میباشد،و نصب هرنوع دوربین مداربسته.

در صورتی که از هر نوع برند دوربین و یا دوربین مداربسته هایک ویژن استفاده میکنیم باید در نظر بگیرید در یک پارکینگ به علت وجود ستون و یا پا گرد و یا رمپ موجود در برخی از ساختمانها و یا پارکینگ ها باید به درستی زاویه بندی دید دوربین رو در نظر بگیریم.

ادامه مطلب

دوربین مداربسته, دوربین مداربسته ip

قابلیت ELS دوربین مداربسته هایک ویژن چیست و چه کاربردی دارد

What is a Hi-Vision CCTV ELS and what is its use

در زمان استفاده و مشاهده تصویر دوربین مداربسته هایک ویژن و یا هرنوع برند دیگری امکان دارد تصویر شما زیاد شفاف نباشد و مقداری تار باشد که دلایل خاص خود رو دارد.

امکان دارد در زمان نصب دوربین مداربسته هایک ویژن دوربین مقداری لرزش داشته باشد در صورت وجود باد یا باران و یا وسیله نقلیه سنگین و یا مناسب نبودن اتصال به دیوار

ادامه مطلب

دستگاه NVR, دوربین مداربسته

راهنمای خرید دستگاه ضبط کننده هایک ویژن تحت شبکه

فروش انواع دستگاه ضبط کننده Hikvision

ما برای اینکه بتوانیم بهترین کیفیت در تصویر رو داشته باشیم باید دوربینی رو انتخاب کنیم تا در تمام طول روز وشب تصویر مد نظر با معیارهای ما رو داشته باشد واین دوربین مداربسته که در پروژه و یا مکانی که ما از آن استفاده میکنیم نیز باید همواره از خرید دستگاه ضبط کننده هایک ویژن تحت شبکه استفاده کنیم که دارای قدرت پردازش بالا باشد و متناسب با دوربین مداربسته به کار رفته نیز باشد

ادامه مطلب

مقالات ما

مقالات متفاوت ما