فروش آنلاین لیبل سن سورماتیک am

کاربرد لیبل فروشگاهی AM و ویژگی های آن

کاربرد لیبل فروشگاهی am برچسب پلاستیکی است که با اتصال بر روی کالا از سرقت جلو گیری مکند.

کارکرد لیبل فروشگاهی AM، با فرکانس ۵۸ کیلو هرتز کار میکند و در صورتی که به صورت غیر مجاز از فروشگاه شود توسط دستگاه گیت فروشگاهی AM مشخص میشود و آلارم میدهد.

لیبل فروشگاهی AM با توجه به ساختار خاص خود که در داخل آن کبات ویا فلز میباشد برروی اکثر کالاها مانند فروشگاهای آرایشی و بهداشتی.داردخانه ها. وبر روی اکثر کالاهایکه لیبل فرکانس ۸/۲ جواب گویی خوب ندارد به طبع دارای جواب گویی بهتری در زمان استفاده از لیبل فروشگاهی AM دارد.

ادامه مطلب