Shell tag and golf tag sales of 8/2 and 4/7

درباره تگ و گیت فروشگاهی و سیستم های مراقبت کالا و دزدگیرهای فروشگاهی پوشاک

برای شما توضیح داده شد که یک تگ وگیت فروشگاهی دارای چه مشخصاتی هستند و دارای چه خصوصیاتی باید باشند.

همواره سعی کنید از نوع تگ وگیت فروشگاهی و انتخاب تگ و گیت فروشگاهی.

  آن نمونه تگ و گیت فروشگاهی که برای فروشگاه شما بهترین حالت جوابگویی رو دارد و دارای آلارم مناسب باشد.

ادامه مطلب

فروش انواع تگ ای ام و آر اف فرکانس ۸/۲ و ۴/۷

جداکننده تگ و گیت فروشگاهی چیست و به چه صورت کار میکند

 شما برای باز کردن تگ فروشگاهی نیاز به جدا ساز و یا جداکننده تگ و گیت فروشگاهی دارید و باز کردن تگ فروشگاهی جزء ملزومات فروشگاه میباشد.

اصولا جداکننده های تگ و گیت فروشگاهی به صورت وارداتی و به صورت آهن ربایی میباشد و اساس کار آن کشش و باز کردن تگ بر اساس کشش مغناطیسی میباشد

ادامه مطلب

فروش تگ صدفی و گلفی فرکانس هشت و فرکانس پنج و am

استفاده از تگ و گیت فروشگاهی برای فروشگاهای کالای خواب

میتوانیم از تگ ضد سرقت برای فروشگاه کالای خواب استفاده کنیم. امروزه ما میتوانیم از استفاده تگ برای کالای خواب به راحتی استفاده کنیم و ...

ادامه مطلب

Online sales of shellfish and golf tag am and rf frequencies 4/7 and 8/2 am

آیا استفاده از گیت و تگ فروشگاهی کار درستی است

همواره میتوانیم از تگ استفاده کنیم و همچنین دارای مشخصات دقیق میباشد و توضیح میدهیم که میتوانیم از تگ استفاده کنیم در کاربری های متفاوت.

در مطالب قبل شرایط داشتن یک تگ خوب و شرایط داشتن یک گیت خوب فروشگاهی توضیح داده شد و حتما به شما پیش نهاد میشود که این مطالب رو مطالعه بفرمائید.

ادامه مطلب

Sales of Frequency Tag and Frequency Tag 8

استفاده تگ مربعی rf برای فروشگاهها

استفاده تگ مربعی آراف در بازار بیشتر با فرکانس ۸/۲ در بازاز موجود میباشد و میتوانیم از استفاده تگ مربعی آراف به دوصورت با لندیارد که به آن متصل میباشد و یا به صورت بدون لنیارد.

که قابلیت استفاده همزمان در دو کالا رو با دو تگ مربعی rf رو ایجاد میکند به گونه ای که میتوانید هم اتصال داده شود با لندیارد و یا با سوزن که قابلیت های متفاوت دارد.

ادامه مطلب

Sell amp and rf hypermarket bottle tags

استفاده تگ بطری am و rf برای فروشگاهها

و اما استفاده تگ بطری amوrf چیست و چه ویژگی هایی دارد،و استفاده تگ بطری amوrf سود ماست. کلا تگ ها یا دارای فرکانس am میباشند و یا فرکانس rf .

و فقط تعداد معدودی از تگ ها وجود دارند که هم دارای فرکانس تگ ۸/۲ می باشند و هم دارای فرکانس am

ادامه مطلب

Online sale of Araf and AMP golf and shell tags

موارد مهم در استفاده از تگ و گیت فروشگاهی

برای طول عمرگیت فروشگاهی نکات استفاده گیت فروشگاهی عوامل زیادی وجود دارند که ما سعی میکنیم تا بتوانیم بیشتر موارد مورد نیاز شما در نکات استفاده گیت فروشگاهی برای شما بیان کنیم.

در زمان استفاده از تگ و گیت فروشگاهی بعد از اینکه بهترین نوع تگ و گیت رو انتخاب کرده اید مهم طرز استفاده از تگ و گیت فروشگاهی میباشد که به طول عمر آن کمک میکند.

ادامه مطلب

Online sale of Khorasan rf and golf tag types

خرید آنلاین تگ فروشگاهی RF

 صرفه جویی در وقت و هزینه همراه با خرید مطمئن آنلاین خرید تگ فروشگاهی rf امروزه با توجه به ترافیک به وجود آمده و صرفه جویی در وقت و زم...

ادامه مطلب

Sale of Shell and Golf tags am and rf

انتخاب یک تگ فروشگاهی RF خوب

تگ فروشگاهی rf خوب ، معیارهای متفاوتی وجود دارد که توضیحات آن خدمت شما ارائه میشود.

تگ فروشگاهی rf خوب دارای ویژگی های خاصی میباشد که ما به آن میپردازیم.

همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد،درقسمت مشخصات تگ خوب فرکانس ۸ صدفی و مشخصات یک تگ فروشگاهی AM ، که خدمت شما بزرگواران ارائه شد قسمتی دیگر از معیارها یک تگ فروشگاهی RF  خدمت شما ارائه میگردد.

ادامه مطلب

Sales of eight shell and golf tag types of eight and five tag tags

مشخصات تگ خوب فرکانس ۸ صدفی

مشخصات تگ صدفی فرکانس ۸ گاه در انتخاب دچار دو دلی میشویم که چه نوع تگی را برای فروشگاه خود انتخاب کنیم و مشخصات تگ صدفی فرکانس ۸ خوب چیست.

هر تگ فروشگاهی اساسا تشکیل شده ازدوقسمت تگ که به هم اتصال پیدا میکند، و سوزن و قفل تگ و مدارداخلی ویا سیم پیچ آن .

ادامه مطلب

12