Sale of 5 * 5 and 4 * 4 shop labels in Khorasan Razavi

نحوه عمل کرد گیت فروشگاهی EM

عمل کرد گیت فروشگاهی EM فرکانس کاری و عمل کرد گیت فروشگاهی EM در حدود ۳ کیلو هرتز میباشد،و این نمونه از گیت های فروشگاهی را نمتوان به صورت تک پایه استفاده کرد.

این به خاطر این است که فرکانس کاری پایین آن امکان استفاده از یک پایه را محدود میکند،هر جند برخی عوامل دیگر نیز استفاده از یک پایه را برای گیت فروشگاهی EM نیز محدود میکند.

ادامه مطلب