درباره Redhead and new boss

داستان سرخ پوست ها و رئیس جدید

سرخ پوست ها و رئیس چدید شاید تا به حال این داستان رو شنیده و یا نقل قول آن به گوش شما 

خورده باشد ولی خواندن این داستان دارای ویژه گی خاص خود میباشد.

در قبیله ای سرخ پوستی ای که دارای رئیس جدیدی بود و به

ادامه مطلب

درباره How great managers communicate with others و رفتار میکنند

مدیران بزرگ چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کنند

مدیران بزرگ چگونه با دیگران ارتباط برخورد میکنند شاید برای خود ما هم مورد علاقه باشد و

بخواهیم بدانیم که آنها چگونه برخورد میکنند و از چه راههای ارتباطی استفاده میکنند. اگر فردی

نتواند در ارتباط با دیگران خوب عمل کند مسلما نمیتوان مدیری خوبی بود. و اما مدیران بزرگ

ادامه مطلب

درباره 14 Deming Tips

اصول ۱۴ نکته دمینگ

اصول ۱۴ نکته دمینگ بخش عمده ای از نو آوری های مدیریت کشوره ای پیش رفته مانند ژاپن حاصل تلاش های

دکتر دمینگ بود او در سال ۱۹۹۳ در گذشت و یک سال قبل از فوتش مطالعات خودش رو ارائه کرد.

دکتر دمینگ بیشتر درباره اصول ۱۴ نکته دمینگ دارای شهرت خاص خود شد.

ادامه مطلب

About Which ones are psychologically strong afaridkala store blog

چه افرادی از نظر روانی قوی هستند

شاید برای ما همیشه جای سوال باشد که چگونه افرادی از نظر روانی قوی هستند و چطور خود

رو در شرایط گوناگون کنترل میکنند این سوالی است که شاید در ذهن ما هم باشد. ولی چه

افرادی قوی هستند و ویژگی های آنها رو برای شما شرح میدهیم. آنها معمولا وقت خودشان رو

ادامه مطلب

تفکر دلفینی چیست و به چه صورت میباشد و کاربرد دارد

تفکر دلفینی چیست و به چه صورت میباشد.

تفکر دلفینی چیست ،شاید برای ما جای سوال باشد که چگونه میتوانیم به گونه ای رفتار کنیم که کمتر 

کسی از رفتار ما ناراضی باشد ودر چطور رفتار کنیم که رضایت بخش باشد

نویسندگان تفکر دلفینی چیست راز این کار رو تنها در خوش رویی و انعطاف پذیری افراد

ادامه مطلب

About Peter drucker ten commandments for negotiation techniques

ده فرمان پیتر دراکر برای تکنیک های مذاکره

ده فرمان پیتر دراکر ،همیشه انجام دادن یه مذاکره که برای ما همراه با موفقیت و هدف و خواسته ما

باشد لذت بخش میباشد اما چگونه افراد و یا گروه ها میتوانند موفقیت بیشتری در مذاکرات

داشته باشند و شاید برای ما نیز جای سوال باشد.

ادامه مطلب

چرا نوشتن اهداف اینقدر اهمیت دارد

چرا نوشتن اهداف اینقدر اهمیت دارد

نوشتن اهداف اهمیت دارد شاید این سوالی باشد که برای خیلی از ما اتفاق افتاده باشد و یا به

آن فکر کرده باشیم و میخواهیم پی ببریم که نوشتن اهداف اهمیت دارد. همیشه برای افراد و یا

کمی بزرگتر گروه ها و یا شرکت ها اهمیت نوشتن اهداف برای موفقیت حقیقت غیر قابل انکاری

ادامه مطلب

About Learning Words of Fifteen Great Entrepreneurs Store afaridkala

سخنان آموزنده پانزده کارآفرین بزرگ

همیشه شاید برای ما شنیدن سخنان آموزنده کارآفرین بزرگ که توانسته اند طی سالها به

موفقیت برسند و دارای تجربه و بار علمی بالایی هستند برای ما سودمند و مفید باشد.

و باید گفت که موفقیت جاده ای هموار ندارد و زندگی نامه هر کدام از این افراد رو که مطالعه

ادامه مطلب

نظرات Manage the look of 40 world famous people

مدیریت از نگاه ۴۰ شخص مشهور جهان که ارزشمند میباشد

همیشه شاید برای ما دانستن  نظر افرادی که موفقیت ها و افراد مشهوری میباشند خالی از لطف 

 نباشد و ما برای شما مدیریت از نگاه ۴۰ شخص مشهور رو گرد آوری کرده ایم

و مطالعه و خواندن آنها خالی ازلطف نیست

ادامه مطلب

درباره Ten sentences that should not be used in the workplace

ده جمله ای که در محل کار نباید استفاده و مورد کاربرد واز آن اجتناب کرد

ده جمله ای که نباید استفاده کرد شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که همیشه از خود

سوال میکنند که جملاتی رو در محل کار از آنها استفاده نکنیم که تاثیر منفی نداشته باشد.

بر اساس تحقیقی که به وسیله فیگارو انجام شده است ده جمله ای که نباید استفاده کرد رو به

ادامه مطلب