فروش دستگاه ضبط کننده تصاویرهایک و داهوآ و تجهیزات شبکه

۶ دلیل برای اینکه از هارد مخصوص PC برای سیستم های نظارتی استفاده نکنیم

هارد مخصوص مخصوص سیستمهای حفاظتی به گونه ای طراحی شده است که میتواند در حالت

بدون وقفه کار کند، این امر باعث عملکرد بهتر در پردازش اطلاعات می شود

هارد کامپیوتر به گونه ای طراحی شده است که بتواند در هفته ۵ روز و در هرروز ۸ ساعت کار کند.

ادامه مطلب