Sale of Iran Cartus and Mashhad Duram heaters

علل و عوامل ایجاد ویا تشدید کننده پدیده مکش معکوس در دودکش در زمان استفاده وسایل گازسوز

عوامل زیادی در تشدیدکننده پدیده مکش موثر هستند که ما تعدادی از آنها رو برای شما مطرح

میکنیم و امیدوارم توضیحاتداده شده درباره تشدیدکننده پدیده مکش.

وجود مانع در انتهای لوله بخاری ویا وسایل گاز سوز ویا در میان لوله وسایل گاز سوز حتما توجه

ادامه مطلب

Iran Cartus and Mashhad durable gas heater

اصول ایمنی در زمان نصب دودکش ها و استفاده بخاری گاز سوز ایران کارتوس

 دودکش ها و استفاده بخاری گازسوز همواره باید به این نکته توجه داشتیم که در زمان نصب

دودکش ها و استفاده بخاری گازسوز موارد ایمنی رو که در برشور و یادفترچه ذکر شده به دقت

رعایت فرمائید در مطالب قبل در مورد موارد ایمنی آب گرمکن و بخاری گازسوز ایران کارتوس توضیج

ادامه مطلب

Iran Cartus gas sale products

موارد ایمنی در زمان استفاده بخاری گاز سوز ایران کارتوس و تمام نمونهای بخاری گاز سوز

موارد ایمنی بخاری گازسوز در زمان استفاده از بخاری گاز سوز ایران کارتوس و یا نمونه های دیگر موارد ایمنی بخاری گازسوز رو رعایت فرمائید.

به هیچ عنوان از لوله های آکاردئونی استفاده نکنید.

چون این نمونه لوله در اثر گرما و سطح تماس با گرما دچار سوراخ میشوند.

ادامه مطلب

Iran Cartus gas heater and gas heater

مزایای استفاده از هیتر گازی ایران کارتوس برای مکانهای بزرگ

 استفاده از هیترگازی ایران کارتوس حتما برای شما گرم کردن یک مکان بزرگ همیشه مد نظر بوده است که استفاده از هیترگازی ایران کارتوس و یا نمونه های دیگر توصیه میشود.

و سوال پیش می آید که به چه صورت یک مکان بزرگ رو با توجه به بزرگی آن و در فصل سرما به سرعت گرم کنیم.

ادامه مطلب