Selling all kinds of Apex and Biomax store funds

خرید یک صندوق مکانیزه فروش و استفاده آن در بیمارستان و خرده فروشی ها

خرید صندوق مکانیزه فروش حتما شما تا به حالا به این فکر افتاده ایداز خرید صندوق مکانیزه فروش

بهره ببرید و برای فروشگاه و مغازه خود ولی دو دل هستید.

که آیا صندوق مکانیزه فروش برای شما کارایی لازم رو دارد یا نه و اگر تهیه کرده باشید.

ادامه مطلب

Sale of BIXOLON and POS BANK A11 Printer in Khorasan

فیش پرینتر حرارتی فروشگاهی BIXOLON و فیش پرینتر POS BANK A11

فیش پرینتر BIXOLON و POS BANK A11 هر کدام از آنها دارای امکانات خاص خود میباشدو درباره فیش پرینتر BIXOLON و POS BANK A11 توضیح میدهیم. که ابتدا فیش پرینتر حرارتی فروشگاهی BIXOLON را برای شما توضیح میدهیم.

به دلیل استفاده زیاد در رستورانها و آشپزخانه ها از چاپ فیش حرارتی کاغذی و نیز نوع کیفیت فیش پرینتر حرارتی فروشگاهی یاد شده دارای کیفیتی بالا میباشد.

ادامه مطلب

Sales of Apexa and POSBank storefronts and shop equipment

تفاوت صندوق فروشگاهی APEXA یا پوز فروشگاهی با کارت خوان

تفاوت صندوق فروشگاهی  یا پوز  با کارت خوان، تفاوت صندوق فروشگاهی با کارت خوان ،سیستم نقطه جوش فروش است، و ترمینال کارت اعتباری کارت خو...

ادامه مطلب

Pozbank Bank Khorasan Mechanized Sale Fund

درباره صندوق فروش مکانیزه پوزبانک

صندوق فروش مکانیزه پوزبانک شما در زمانیکه حتی در یک فروشگاه کوچک از صندوق فروش مکانیزه پوزبانک و یا نمونه های دیگر استفاده نکنید و عملا شما در طول کل روز در فروشگاه نیستید و یا اینکه امکان دارد مجبور به یک سفر کاری بروید ،مجبور میشوید که در داخل فروشگاه شاگرد و یا همکار و یا فروشنده شما فروش اصلی  رو انجام دهد

ادامه مطلب

Sell Store Equipment APEXA Store and Pos Bank

درباره محصولات صندوق فروشگاهی APEXA

صندوق فروشگاهیapexa و یا POS فروشگاهی رایانه کوچکی است که توسط نرم افزاری که روی آن نصب میشود و به وسیله صندوق فروشگاهیapexa که موجودی محاسبه میشود.

و زیان و فروش روزانه و یا امکانات بیشتر بستگی به نرم افزاری که بر روی آن نصب شده است امکانات آن متغییر میباشد، صندوق فروشگاهی APEXA و یا صندوقهای فروشگاهی دیگر در کنار یارکد خوان،فیش پرینتر، در صورت نیاز لیبل پرینتر در کنار هم کار میکنند و تمام اینها به وسیله کابل شبکه یا USB به اتصال میباشد.

ادامه مطلب