مدیریت و آموزش تکنیک های فروش, مقالات

مدیران بزرگ چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کنند

درباره How great managers communicate with others و رفتار میکنند

مزیت برخورد مدیران بزرگ با دیگران

مدیران بزرگ چگونه با دیگران ارتباط برخورد میکنند شاید برای خود ما هم مورد علاقه باشد و بخواهبم بدانیم که 

آنها چگونه برخورد میکنند و از چه راههای ارتباطی استفاده میکنند.

اگر فردی نتواند در ارتباط با دیگران خوب عمل کند مسلما نمیتوان مدیری خوبی بود.

و اما مدیران بزرگ چگونه ارتباط برخورد میکنند مدیران بزرگ برای ارتباط با دیگران

به صورت عاطفی برخورد میکنند و سعی میکنند طرف

مقابل خود رو درک کنند و به گونه ای صحبت میکنند که انرژی مثبتی رو

به آنها انتقال میدهند به گونه ای که در زمان ارتباط با دیگران کارهای سختی

مدیران بزرگ چگونه با دیگران ارتباط برقرار میکنند

ارتباط با دیگران و مدیران بزرگ و موفق

که برای ما مشکل باشد به راحتی و موثر توضیح میدهند و به آنچه که میخواهند دست پیدا کنند.

آنها برای ارتباط با دیگران نگران این نیستند که مهم جلوه دهند

که ویژگی های خود رو بزرگ نشان دهند و نمایان کنند.

در ارتباط با دیگران سعی میکنند که متوجه شوند شخص مخاطب چه چیزی

رو میخواهند بشنوند ویا چه خدمت و چه چیزی نیاز دارند در اتباط با دیگران

و البته این به این معنی نیست که بخواهند حرفهای بزنند که بقیه خوششان بیاید

بر عکس امکان دارد در ارتباط با دیگران حرفهایی میزنند که باید شخص مخاطب

آنها رو بشنوند و گاهی شاید خوشایند نیز نباشد.

در ارتباط با دیگران نیز از زبان بدن استفاده میکنند.

و دائم ارتباط با دیگران بازخورد پیام خود رو زیر نظر دارند.

در زمان ارتباط با دیگران بدن اولین جایی است که نسبت به پیام

گرفته شده عکس العمل خود رو نشان میدهد.

و مدیران نیز برای ارتباط با دیگران از آن استفاده میکنند

و پیام خود رو اصلاح و برای ارتباط با دیگران و تعدیل آن استفاده میکنند.

در صحبت و ارتباط با دیگران صادق هستند و همواره میکوشند

که صادقانه برخورد کنند و وقتی نتوانند مطلبی خاصی رو بیان کنند

صادقانه آن رو بیان میکنند چراکه در زمان ارتباط با دیگران

اگر که صحبت ها و یا پاسخ نصف و نیمه و یا با اطلاعات کافی نباشد.

در ارتباط با دیگران منجر به به اعتمادی میشود.

همیشه سعی میکنند برای ارتباط با دیگران خودشان باشند

نه اینکه نشان دهند دارای ویژگی های خاصی هستند.

شاید برای شما اتفاق افتاده باشد و یا دیده باشید برخی از مدیران موفق

لباسهای تکراری استفاده میکنند بلکه سعی میکنند برای ارتباط با دیگران

فقط خودشان باشند نه آن چیزی که نیستند چرا که در اینصورت

پیام عکس رو دارد.

و سعی میکنند در ارتباط با دیگران مبهم گونگ و یا ضعیف صحبت نمیکنند.

و در زمان ارتباط با دیگران با قدرت و اقتدار صحبت میکنند.

و در زمان ارتباط با دیگران در صورتی که تعداد نفرات بیشتر باشد

با گروه مانند یک فرد سخن میگویند آنها در زمان صبحت و ارتباط با دیگران

به گونه ای صحبت میکنند که تمام افراد در آن جمع احساس میکنند مورد مخاطب

قرار گرفته شده اند.

آنهابرای ارتباط میدانند که برای بازخورد خوب ارتباط با دیگران باید

شنونده خوبی نیز باشند و متوجه شوند صحبت های شخص مورد نظر

در چه موضوعی میباشد و درک دیدگاه های طرف مقابل کاملا متمرکز میشوند.

در زمان ارتباط با دیگران در صورتی که اشتباهی کرده باشند

به سرعت قبول میکنند قبل از اینکه دیگران بگویند.

و در شرایطی حتی که میتوانند مسئولیت رو قبول نکنند.

ولی مسئولیت صحبت اشتباه خود رو قبول میکنند.

همیشه در زمان ارتباط با دیگران بازخورد صحبت خودشان رو بررسی میکنند

آنها همیشه متوجه هستند که در هنگام ارتباط با دیگران پیامی که فرستاده شده

همانی نیست که فرستاده شده است.

و بررسی میکنند پیامی که فرستاده شده در ارتباط با دیگران به خوبی دریافت نشده

شخص مخاطب رو مقصر قرار نمیدهند.

بلکه سعی میکنند در هنگام ارتباط با دیگران پیام صحبت خود رو به گونه ای دیگر

ارسال کرده و یا تصحیح کرده باشند.

آنها در زمان ارتباط با دیگران متفاوت با دیگران عمل میکنند

آنها برای ارتباط با دیگران برای مطالب یاد شده

ارزش قائل هستند و این اصلی ترین ویژگی برای مدیران موفق میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *